Klik om te zoeken START
Home  >  
Onze nieuwsbrief


De DRC komt haar verplichtingen ten opzichte van TEXAF na in een onteigeningsdossier

Toegevoegd op 08.05.2018

De DRC is, in overleg met UTEXAFRICA, overgegaan tot een onteigening voor openbare doeleinden van 10.637 m2 (deels niet-bebouwbaar) aan de rand van zijn compound in het stadscentrum. De DRC is begonnen met het betalen van de billijke compensatie van 5,4 MUSD. Een eerste schijf van 1 MUSD is zojuist betaald aan UTEXAFRICA, waarbij de staat zich ertoe verbonden heeft het saldo in meerdere schijven vóór het jaareinde te betalen.

TEXAF stelt met voldoening vast dat de DRC, ondanks een moeilijke macro-economische context, deze verplichting heeft nagekomen aan een historische partner ondernemer die trouw blijft aan zijn investeringsbeleid in de DRC.