Klik om te zoeken START
Home  >  Over ons  >  

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

                                                      Verstrijken van het mandaatPhilippe Croonenberghs(1950)                                  2021
Voorzitter, niet-uitvoerend
Philippe Croonenberghs is licentiaat toegepaste economische wetenschappen (UFSIA) en startte zijn carrière met een opdracht van drie jaar in Irak. In 1985 kwam hij bij TEXAF. Hij werd door aandeelhouder Cobepa belast met investeringsdossiers en tussen 1992 en 2002 bekleedde hij diverse bestuursfuncties binnen bedrijven als Ibel, Zénitel, Uco, Aon, Fortales. In 2002, organiseerde hij een MBO over TEXAF en, op zijn initiatief en onder zijn leiding, werd het TEXAF-groep's bedrijfsmodel herschickt: de sterk verlieslatende textielsector werd achtergelaten ten gunste van een vastgoedactiviteit. Hij is al 20 jaar Managing Director van TEXAF en is sinds 2017 Voorzitter.

Herman De Croo (1937) 
                         2019
Vicevoorzitter, niet-uitvoerend
Herman de Croo is sinds 1981 lid van de raad van bestuur en is daarmee de langst zetelende bestuurder. Zijn opeenvolgende mandaten werden onderbroken telkens hij minister werd: van Nationale Opvoeding, Communicatie, PTT, Pensioenen en Buitenlandse Handel. Hij is ere-burgemeester van Brakel (Oost-Vlaanderen) en heeft er effectief gedurende decennia gezeteld. Herman De Croo is sedert 1968 zonder onderbreking verkozen geweest op national vlak. Hij is Minister van Staat en oud-voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1999-2007). Hij is  zeer aktief geweest in het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden en in de Commissie Buitenlandse Zaken. Hij is voorzitter van de CRE-AC Onderzoek en Expertisecentrum voor Centraal-Afrika. Hij heeft de Speciale Commissie over de Financiele Crisis voorgezeten. Hij is ook voorzitter van de European Transport Safety Council, de Veteran Cars Museum Autoworld en de Cardiologische Stichting Prinses Lilian. Sinds 25 mei 2014, is hij verkozen als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Herman De Croo is doctor in de rechten aan (ULB). Hij was hoogleraar aan de University of Chicago (Law School), aan de ULB (publiek recht) en aan de VUB (Common Law en Civil Law). Hij is auteur van tal van publicaties.
Herman De Croo kent Congo goed en is er al vaak geweest.


Dominique Moorkens (1948)                                       2020
Vicevoorzitter, niet-uitvoerend (vanaf 9 mei 2017)
Dominique Moorkens begon zijn carrière als verantwoordelijke van een automobielconcessie bij de familiale groep Alcopa. Vanaf 1981 stond hij aan het hoofd van de groep en in deze hoedanigheid voerde hij een herstructurering van de groep door in het kader van de principes van goed bestuur. Gedurende vele jaren, was hij directeur en voorzitter van de raad van bestuur van de groep Alcopa, die actief is binnen de distributie van voertuigen met 4 en 2 wielen.
De omzet van meer dan 1,5 miljard euro wordt gerealiseerd in Europa en internationaal. De groep stelt meer dan 2.300 mensen te werk.
Dominique Moorkens is ook bestuurder van Carmeuse.  Hij is betrokken bij veel verenigingen gericht op governance en entrepreneurship : voorzitter van de Raad van FBN Belgium en Pulse Foundation, bestuurder van Guberna. Hij is ereconsul van de Republiek Korea.

Vincent Bribosia, vertegenwoordiger van Chanic n.v.            2019
Onafhankelijk
Vincent Bribosia is licenciaat in de rechten (Université de Liège) en Master in Management van CEPAC (ULB), hij heeft programma’s gevolgd bij de London School of Economics en de Harvard Business School. Hij komt van de Suez-Generale Maatschappij van België groep af, waar hij vele functie’s bekleden heeft, o.a. kabinetschef van de heer Gérard Mestrallet, afgevaardigde bestuurder. Hij is secretaris en lid van het Directiecomité van de Generale Maatschappij van België geweest en heeft hiervoor verschillende bestuurdersmandaten uitgeoefend, namelijk bij Finoutremer, Chanic en verschillende niet-genoteerde bedrijven. Hi is ook kabinetslid van de Minister voor Werkgelegenheid geweest (1983-86). In 2000, heeft Vincent Bribosia, van de Suez-Generale Maatschappij van België groep, haar deelneming in Chanic gekocht, waar hij nu Voorzitter is.

Charlotte Croonenberghs(1989)                                  2021
Niet-uitvoerend
Charlotte Croonenberghs is Master in de rechten (Leuven).  Na verschillende stages (Alpro, Beiersdorf), waaronder vier maanden in Bangkok bij de politieke en economische afdeling van de Ambassade van België, heeft zij een diploma van “Master in International & European Business” (MEB) bij de ESCP (Parijs & Londen) met de grote onderscheiding behaald. Tegenwoordig, is zij “Group Marketing Manager” bij l’Oréal.

Christophe Evers (1960)                                       2021
CFO, uitvoerend
Christophe Evers is handelsingenieur (Solvay Brussels School) en startte zijn carrière bij Umicore. Hij trad in 1989 in dienst bij Cobepa, waar hij financieel directeur werd en lid van het directiecomité. In 2001, werd hij  lid van het directiecomité van bPost, belast met business development, immobilien en alle activiteiten buiten Mail en Retail. Sinds 2004 is hij vennoot van de zakenbank Drakestar Partners, gespecialiseerd in de technologie. Christophe Evers is hoogleraar aan de Solvay Brussels School en publiceerde tal van financiële werken.

Michel Gallez (1958)                                          2021
Niet-uitvoerend
Gediplomeerde van de Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales te Brussel, hij beschikt over een lange ervaring in textiel in Afrika, eerst opgestuurd door de Britse groep Tootal Textiles in Kinshasa als financieel directeur van CPA Zaire en sinds 1994 in de Cha groep, waarvoor hij een distributie netwerk voor textiel producten door Afrika heen opgesteld heeft, verschillende functies van financieel of algemeen directeur vervuld heeft en in de raad van besturr van meerdere filialen gezeten heeft. Hij was de laatste algemene directeur van Congotex et vervuld nu de functie van uitvoerende bestuurder van United Nigerian Textiles, de grootste groep van textielfabrieken in Nigeria.

Danielle Knott (1968)                                         2021
Onafhankelijk
Danielle Knott is in Kinshasa geboren. Zij is Master in de rechten (ULB) met onderscheiding en heeft een MBA van de Ecole de Perfectionnement en Management. Zij is gedurende vijf jaar advocate geweest en heeft nadien bij de Carmeuse groep dienst genomen in het departement voor human resources. Tegenwoordig, is zij de hoofd van dit departement. Naast haar verantwoordelijkheden in Europa en Noord-Amerika, is zij door de CEO van Carmeuse belast met verschillende missies. Danielle Knott heeft onlangs het management overgenomen van een nieuwe Business Unit die is opgericht binnen Groupe Carmeuse, naast haar verantwoordelijkheden op het gebied van human resources.

Pascale Tytgat (1960)                                         2021
Onafhankelijk
Handelsingenieur van de Solvay Brussels School (1983) en houder van een IFRS certificaat van de Université Catholique de Louvain (2005), Pascale Tytgat is bedrijfsrevisor (1990).  Zij is stichtende vennoot van BST Réviseurs d'Entreprises (1991). Zij zetelt in de jury voor het bekwaamheidsexamen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren van België sedert 2006 en is lid van de Commissie voor Kwaliteitscontrole gedurende 20 jaar (1995-2016) geweest. Zij voert bovendien meerdere missies uit als financiele experte in België en Frankrijk.

Jean-Philippe Waterschoot (1963)                              2019
Uitvoerend, CEO
Jean-Philippe Waterschoot is burgerlijk ingenieur van opleiding (Faculté des Sciences Appliquées ULB (ICME 88)) en begon zijn carrière bij de TEXAF-groep in 1989 in Lubumbashi. Hij bekleedde diverse operationele functies bij de textielfabriek UTEXAFRICA, waarvan hij CEO was tot de textielafdeling werd opgenomen in CONGOTEX.
Hij is bestuurder van de Fédération Nationale des Entreprises du Congo, bestuurder en permanente vertegenwoordiger van de CBL-ACP Kamer voor Koophandel, bestuurder van verschillende liefdadigheids- en economiche verenigingen in de DRC en Adviseur in Economische Diplomatie bij de Ambassade van België te Kinshasa. Hij is Officier van de Leopoldsorde.

Albert Yuma Mulimbi (1955)                                   2019
Niet-uitvoerend
Albert Yuma studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de UCL en doorliep sinds 1983 alle hiërarchische echelons van UTEXAFRICA, tot de functie van CEO, die hij gezamenlijk uitoefent met Jean-Philippe Waterschoot. Albert Yuma is een invloedrijk man binnen de DRC en hij is voorzitter van de Fédération Patronale du Congo (FEC), bestuurder van de centrale bank van Congo en voorzitter van het auditcomité, en voorzitter van Gécamines. Hij zetelt in de raad van het Internationaal Arbeidsbureau in Genève. Hij is vicevoorzitter van de Internationale Werkgeversorganisatie (IWO).  Hij is bestuurder van de Belgisch-Congolese Kamer van Koophandel. Hij is Commandeur van de Kroonorde.