Klik om te zoeken START
Home  >  Over ons  >  

Profiel en strategie

TEXAF is een naamloze vennootschap die geregistreerd en gevestigd is in België. De maatschappelijke zetel bevindt zich aan de Louisalaan 130A 26 te 1050 Brussel. TEXAF werd opgericht op 14 augustus 1925.


TEXAF is een investeringsmaatschappij die genoteerd is op Euronext en die actief is in industrie, vastgoed en landbouw in de Democratische Republiek Congo.


TEXAF is als investeerder steeds actief geweest binnen de industriële sector en deze activiteiten zullen ook in de toekomst gehandhaafd en verder uitgebreid worden.


TEXAF wil daarnaast ook een belangrijke rol spelen in het herstel van Congo door nieuwe investeringsprojecten te lanceren.
Dankzij de goede kennis van het terrein, de bevolking en de leiders van het land, en doordat het blijk heeft gegeven van haar vermogen om stand te houden tijdens de opeenvolgende gebeurtenissen die Congo door elkaar hebben geschud, wil TEXAF buitenlandse investeerders aantrekken om een meerderheids- of minderheidsbelang te nemen in een aantal productieve sectoren (infrastructuur, agro-industrie, energie, financieën) die een hoog rendement op de investering leveren.
TEXAF kan hiervoor haar capaciteit benutten om een beroep te doen op de kapitaalmarkten, hetzij direct, hetzij indirect door de oprichting van specifieke fondsen onder beheer van TEXAF.


Omdat TEXAF beschikt over een aanzienlijk erfgoed- en vastgoedpatrimonium heeft het besloten om een deel van dit beschikbare patrimonium bouwrijp te maken en om te bouwen dankzij een evenwichtige en gediversifieerde ontwikkeling, zowel van kantoren als van residentieel en industrieel vastgoed aangepast aan diverse inkomenscategorieën, altijd in een zorg van durabiliteit.


TEXAF wil de drie hierboven beschreven missies op de volgende manier uitvoeren:

  • door resoluut aan te sluiten op de formele sector van de economie
  • door een beleid van goed bestuur te hanteren ten overstaan van alle actoren van het economisch en maatschappelijk leven
  • door partnerovereenkomsten af te sluiten met plaatselijke operatoren en door plaatselijke hoge kaderleden en expats te betrekken bij de goede gang van zaken
  • door de voorkeur te geven aan projecten die waarde creëren
  • door de notering van de TEXAF-aandelen op Euronext te handhaven en door maatregelen te stimuleren die toelaten om de liquiditeit van de effecten te verbeteren om een zo groot mogelijk aantal spaarders de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de verwachte groei van de DRC.