Klik om te zoeken START

Comequi, een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, heeft als belangrijkste doel om de plattelandsbevolking op het Kivu-meer in staat te stellen zelf duurzame ontwikkelingsacties uit te voeren om hun inkomen te verhogen en hun levensomstandigheden te verbeteren.

Hier is het verslag van de belangrijkste acties die in 2017 zijn uitgevoerd.
Deze zijn mogelijk dankzij de terugkerende ondersteuning van Texaf, die we van harte bedanken.


• Ondersteuning voor koffietelers
In het kader van de ontwikkeling van de koffiesector en de landbouwontwikkeling, Comequi
begeleidde de coöperatie Amka vanuit organisatorisch oogpunt, boekhouding, oogst en verkoop van koffie. Een jonge Belgische bio-ingenieur leverde een coördinatie- en logistieke analyse-missie voor één jaar ter plaatse: wasstation, gereedschap (transport en trainers), kinderdagverblijven en gemeenschapsvelden.
Het seizoen 2017 was niet zo goed als het voorgaande jaar. De verklaring heeft betrekking op de koffiecyclus (een goed jaar gevolgd door 2 gemiddelden)

• Lancering van een Coffee Academy
Na een jaar werk en onderhandelingen met lokale agronomen, werd besloten om een ??koffie-academie te creëren. Het doel is om de ontwikkeling van koffieboeren in Kivu te helpen door middel van een praktisch en theoretisch trainingsprogramma dat profiteert van de potentiële rijkdom van de regio. Inauguratie en eerste module startten in november 2017: een maand training over goede landbouwtechnieken waarbij een dertigtal koffieboeren en agronomiestudenten samenkomen. Andere modules zullen de training in 2018 afronden.

• Bijentraining
Koffieplanten en bijen mengen samen. In oktober 2017 werd een derde training verzorgd door een lokale imker van de trainer. Mooie verwezenlijkingen van bijenkorvenframes en project om lokale steun te zwermen.

• School moestuinen en schoolkantines
Een totaal van 8 moestuinen geïnstalleerd in scholen, waarvan er 4 tot nu toe autonoom zijn. Ontwikkeling van 2 schoolkantines, waaronder een die is ingebouwd in het aanbieden van 1 uitgebalanceerde maaltijd per week. Deze kantine werd ingehuldigd met veel pracht in aanwezigheid van de gouverneur van Zuid-Kivu.


• Borduurschool
Als onderdeel van de opleiding en de emancipatie van vrouwen koffieboeren, een eerste training voor borduurwerk werd verstrekt door geborduurd Minova. Het is succesvol geweest en zal worden gevolgd door een nieuwe sessie.

• Bibliotheek, speelgoedbibliotheek en bioscoop
Mooie bezetting van de bibliotheek: constante aanwezigheid drijft de primaire en secundaire scholen in de omgeving, activiteiten rond het boek van de kinderen, recreatieve workshops tijdens de vakantie door onze lokale coördinator, de exploitatie van een spelotheek al goed bevoorraad. Cinema zonder brandstof ... heeft extra hulp nodig.

• Minova Hospital
Een gloednieuwe moederschapsvleugel werd gebouwd met particuliere fondsen ($ 150.000). Operationeel sinds eind 2017, werden de eerste baby's geboren op 25 december.
De projecten voor de levering van medische training en medische apparatuur worden nieuw gecoördineerd door een Belgische medische officier bij het lokale management.
De bouw van de vleugel "operations rooms" loopt al sinds medio 2017 en zal naar verwachting medio 2018.

• Trainingscentrum
Bouw van 2 grote trainingsruimten in het gastenverblijf waarin alle lokale trainingsinitiatieven worden ondergebracht en biedt plaats aan meer dan 60 personen. De bordesschool heeft zijn plek al gevonden. De bezetting is bijna onafgebroken sinds de start in april 2017.

Significante evenementen zijn dit jaar afgegaan:

• Jaarlijks evenement op 6 maart 2017: uitzonderlijke en gevarieerde avond in de magische omgeving van Château du Lac in Genval. Muziek, humor, Afrikaanse ritmes, maar ook unieke verslagen over onze projecten met betrekking tot koffiecoöperaties en ontwikkelingshulp ... Kody, die het sponsorschap van Comequi accepteerde, was op de afspraak in een onvergetelijke sfeer!

• Bike for Comequi-evenement van 28/05/2017 tot 04/06/17. Honderd Belgische deelnemers, fietsers en gidsen maakten 170 km rond het Kivumeer. Week van zeldzame intensiteit in afbeeldingen, ontmoetingen en emoties. De resultaten zijn adembenemend, zowel bij fondsenwerving als bij de zichtbaarheid van onze vereniging. Het evenement werd breed uitgemeten in de lokale en Belgische pers.

• Drie vrijwilligersmissies van de vereniging in dit jaar: februari, mei en november 2017 

www.comequi.org