Klik om te zoeken START
Home  >  

Ons engagement in de D.R.Congo

De TEXAF-groep wil op haar niveau ontwikkelingsprojecten in de DRC steunen die niet noodzakelijk direct verband houden met het maatschappelijke doel van de groep, maar die bijdragen tot het imago dat TEXAF wenst uit te dragen.
In een geest van perfecte transparantie voerde de raad van bestuur van TEXAF in 2012 een vernieuwing door, waarbij werd voorgesteld om de begroting toegewezen aan een geheel van projecten voor te leggen aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de impact van de interventies door de groep, die niet noodzakelijk van financiële aard zijn.


In 2012 werden dezelfde vier projecten als in 2011 van zeer nabij opgevolgd door de groep:

  • Het eerste project houdt verband met de verbetering van de levenskwaliteit van de bevolking van Lodja en omstreken. Deze bevolking werd zwaar getroffen door de opeenvolgende plunderingen en oorlogen en wordt geconfronteerd met hoge werkloosheid en de daaraan gekoppelde risico’s (onder meer ondervoeding, geweld). Het project wordt gedragen door het echtpaar Pierre-Albert Nguliéle en Béatrice Yseboodt, die hun inspanningen voornamelijk toespitsen op opleiding en onderwijs.
  • Het tweede project houdt verband met de verbetering van de gezondheidszorg in de DRC en in het bijzonder met de opvang van kinderen getroffen door ernstige ziektes, die echter kunnen genezen worden dankzij een specifieke medisch-chirurgische ingreep. Dit project wordt gedragen door De Keten van Hoop België, la Chaîne de l’Espoir RD Congo en Espoir de vie, die gegroepeerd zijn binnen de vzw “CHIRPA”.
  • Het derde project is COMEQUI dat de landbouwers van Kivu de middelen wil geven om zelf concrete acties voor duurzame ontwikkeling uit te werken en zo hun inkomsten te verhogen en te voorzien in de behoeften van hun familie (onderwijs voor de kinderen, gezondheidszorg ...)
  • Het vierde project is de vzw AFRICA KIDS die 9 jaar geleden werd opgericht om fondsen samen te brengen voor de weeskinderen in Afrika.