Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

8.05.2018

De DRC komt haar verplichtingen ten opzichte van TEXAF na in een onteigeningsdossier

De DRC is, in overleg met UTEXAFRICA, overgegaan tot een onteigening voor openbare doeleinden van 10.637 m2 (deels niet-bebouwbaar) aan de rand van zijn compound in het stadscentrum. De DRC is begonnen met het betalen van de billijke compensatie van 5,4 MUSD. Een eerste schijf van 1 MUSD is zojuist betaald aan UTEXAFRICA, waarbij de staat zich ertoe verbonden heeft het saldo in meerdere schijven vóór het jaareinde te betalen.

TEXAF stelt met voldoening vast dat de DRC, ondanks een moeilijke macro-economische context, deze verplichting heeft nagekomen aan een historische partner ondernemer die trouw blijft aan zijn investeringsbeleid in de DRC.

Weergeven
6.04.2018

Jaarverslag en AV

Het jaarverslag 2017 en de documenten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van dinsdag 8 mei 2018 zijn beschikbaar op deze website.

Weergeven
23.02.2018

Resultaten 2017

Texaf stabiliseert zijn recurrent bedrijfsresultaat op 7 miljoen EUR, rekening houdend met een gecontrasteerde evolutie van de vastgoedactiviteiten en de steengroeveactiviteiten in een steeds moeilijker wordende context.

Weergeven
KIn ArtStudio
15.09.2017

KIn ArtStudio

Kin ArtSudio, een collectief van kunstenaars gehuisvest in de TEXAF concessie in Kinshasa, toont 'Young Congo, een nieuwe generatie van beeldende artiesten in Congo', een tentoonstelling van 11 kunstenaars met Vishtois Mwilambwe Bondo als curator.